Τραπέζια εστιατορίου 3511

Κωδικός: 3511

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.