Τραπέζια εστιατορίου 3513

Κωδικός: 3513

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.