Τραπέζια εστιατορίου 3515

Κωδικός: 3515

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.