Τραπέζια εστιατορίου 3517

Κωδικός: 3517

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.