Τραπέζια εστιατορίου 3520

Κωδικός: 3520

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.