Τραπέζια εστιατορίου 3521

Κωδικός: 3521

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.