Τραπέζια εστιατορίου 3522

Κωδικός: 3522

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.