Τραπέζια εστιατορίου 3523

Κωδικός: 3523

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.