Τραπέζια εστιατορίου 3524

Κωδικός: 3524

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.