Τραπέζια εστιατορίου 3525

Κωδικός: 3525

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.