Τραπέζια εστιατορίου 3528

Κωδικός: 3528

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.