Τραπέζια εστιατορίου 3529

Κωδικός: 3529

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.