Τραπέζια εστιατορίου 3530

Κωδικός: 3530

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.