Τραπέζια εστιατορίου 3503

Κωδικός: 3503

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.