Τραπέζια εστιατορίου 3531

Κωδικός: 3531

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.