Τραπέζια εστιατορίου 3533

Κωδικός: 3533

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.