Τραπέζια εστιατορίου 3535

Κωδικός: 3535

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.