Τραπέζια εστιατορίου 3536

Κωδικός: 3536

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.