Τραπέζια εστιατορίου 3537

Κωδικός: 3537

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.