Τραπέζια εστιατορίου 3538

Κωδικός: 3538

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.