Τραπέζια εστιατορίου 3539

Κωδικός: 3539

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.