Τραπέζια εστιατορίου 3504

Κωδικός: 3504

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.