Τραπέζια εστιατορίου 3541

Κωδικός: 3541

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.