Τραπέζια εστιατορίου 3542

Κωδικός: 3542

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.