Τραπέζια εστιατορίου 3547

Κωδικός: 3547

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.