Τραπέζια εστιατορίου 3505

Κωδικός: 3505

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.