Τραπέζια εστιατορίου 3551

Κωδικός: 3551

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.