Τραπέζια εστιατορίου 3576

Κωδικός: 3576

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.