Τραπέζια εστιατορίου 3577

Κωδικός: 3577

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.