Τραπέζια εστιατορίου 3577

Κωδικός: 3577

Εγγύηση 5 έτη

Η εγγύηση αναφέρεται στη μέση βιωσιμότητα της σκελετικής δομής και μόνο.

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.