Τραπέζια εστιατορίου 3579

Κωδικός: 3579

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.