Τραπέζια εστιατορίου 3580

Κωδικός: 3580

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.