Τραπέζια εστιατορίου 3583

Κωδικός: 3583

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.