Τραπέζια εστιατορίου 3501

Κωδικός: 3501

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.