Τραπέζια καφενείου 3741

Κωδικός: 3741

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.