Τραπέζια καφενείου 3711

Κωδικός: 3711

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.