Τραπέζια καφενείου 3712

Κωδικός: 3712

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.