Τραπέζια καφενείου 3714

Κωδικός: 3714

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.