Τραπέζια καφενείου 3716

Κωδικός: 3716

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.