Τραπέζια καφενείου 3718

Κωδικός: 3718

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.