Τραπέζια καφενείου 3719

Κωδικός: 3719

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.