Τραπέζια καφενείου 3720

Κωδικός: 3720

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.