Τραπέζια καφενείου 3722

Κωδικός: 3722

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.