Τραπέζια καφενείου 3724

Κωδικός: 3724

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.