Τραπέζια καφενείου 3725

Κωδικός: 3725

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.