Τραπέζια καφενείου 3726

Κωδικός: 3726

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.