Τραπέζια καφενείου 3728

Κωδικός: 3728

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.