Τραπέζια καφενείου 3704

Κωδικός: 3704

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.