Τραπέζια καφενείου 3733

Κωδικός: 3733

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.