Τραπέζια καφενείου 3734

Κωδικός: 3734

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.