Τραπέζια καφενείου 3735

Κωδικός: 3735

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.